Het Koninklijk Verbond Oud-strijders     regio Mechelen

Na de Eerste Wereldoorlog werden vereniging opgericht van oud-strijders, vuurkruisers, oorlogsvrijwilligers, krijgsgevangenen, oorlogsinvaliden, opgeëisten, bannelingen, verbroederingen van het 7de Linieregiment  en officieren van de veldtochten.

 

Allen hadden onder de oorlogsgruwelen geleden en de verschillende kringen groepeerden zich in een geest van samenhorigheid in een overkoepelend orgaan.

Op 24 november 1920 werd dus het Verbond van Vaderlandsminnende Kringen opgericht.

 

De kreet "nooit meer oorlog" ontstaan door ellende, modder en uitputting komende vanaf het IJzerfront in de Westhoek, tussen de obussen en granaten doorploegde land, heeft niet kunnen beletten dat 20 jaar later de gesel van een tweede wereldoorlog over land kwam en ons weerom van de vrijheid ontnam.

 

Burgemeester Dessain bij de inhuldiging van het oorlogsmonument in het bijzijn van nog zeer talrijke vaandels, Mechelen, 1942 (Stadsarchief Mechelen)
Burgemeester Dessain bij de inhuldiging van het oorlogsmonument in het bijzijn van nog zeer talrijke vaandels, Mechelen, 1942 (Stadsarchief Mechelen)

Om de democratische rechten en de onvergankelijke waarden te herwinnen, ontstonden verzetsgroeperingen. Hierdoor kwamen na het beëindigen van de oorlog nieuwe verenigingen tot stand. Verenigingen van politiek gevangenen, verzetslieden, het geheime leger, de sluikpers, Brigade Piron e.a., sloten zich aan bij het Verbond dat, na de bezetting, zijn activiteiten hernomen had.  Door deze aangroei bestond het Verbond uit 25 kringen.

De vereniging kreeg ook een nieuwe naam "Het Koninklijk Verbond der Oud-strijders regio Mechelen"

 

Door de hoge leeftijd en overlijdens van de veteranen, zijn vele dan deze verenigingen reeds ontbonden. Heden ten dagen telt  het KVOM nog slechts 6 kringen.

  • Koninklijk Kring van Reserveofficieren Mechelen
  • Koninklijke Nationale Strijders Bond (KNSB)
  • Brigade Piron Antwerpen-Mechelen
  • Veteranen Leopold III
  • Operation Neptune vzw
  • 8 Mei Comité Mechelen

Het KVOM vergadert maandelijks in het stadhuis van Mechelen, waar we dankzij de gastvrijheid van het stadsbestuur, een lokaal ter beschikking krijgen gesteld.

De goede verstandhouding met de stad Mechelen wordt bevestigd door een gewaardeerde samenwerking met het KVOM zoals bij de herinrichting van de locatie en de herplaatsing van het monument der gesneuvelden en de drie gedenkstenen op het St-Romboutskerkhof.

 

Uiteraard neemt het KVOM op regelmatige basis deel aan herdenkingsplechtigheden en inhuldigingen van oorlogsmonumenten, zowel in de stad als daarbuiten.

 

Voor ons zijn de bijzonderste herdenkingsdagen: 8 mei (Victory Europe Day of VE-Day), 4 september (bevrijding stad Mechelen), 1 november (Allerheiligen), 11 november (Wapenstilstand) en in februari onze "Dag van de Mechelse Oud-strijder".

Onze voorzitter A. Devos en penningmeester J. Massart leggen samen bloemen tijdens de 8 Mei-viering te Mechelen.

De Mechelse vaandels tijdens de Nationale Feestdag van 2017, op weg naar het oorlogsmonument aan de kathedraal.